Wanneer het verstand overheerst kan het gevoel ondergesneeuwd raken.

In zuidelijke landen zie je soms het omgekeerde.

De balans ligt zoals altijd in het midden.