Pijn is fijn. Dat lijkt voor sommige mensen te gelden. Het is alsof ze het steeds weer opzoeken. Dit terwijl maar weinig mensen dat op bewust niveau zullen doen.

Pijn kan in veel gevallen een teken van onbewustheid zijn. De pijn die ooit de bedoeling had om ergens voor te waarschuwen, wordt dan als het ware deel van de identiteit van de persoon. Net als met ziekte. Soms. Een probleem op identiteitsniveau.

Sommigen vinden dit te moeilijk of te vaag. Anderen genezen zichzelf met behulp van dit inzicht.