De meeste problemen worden niet opgelost.

De meeste problemen worden hooguit verplaatst.

Symptoombestrijding en verplaatsen zijn niet zelden identiek.