Wie kan nu werkelijk geen alloch- of autochtoon zijn?

Wie is geen wereldburger?

Wie ben jij niet?