Vrede in het hart kan eraan bijdragen dat klachten en kwalen op dat vlak worden voorkomen.

Emoties en gedachten beïnvloeden alles. Alles is van invloed.

En er zijn natuurlijk de lichamelijke en de spirituele invloeden. De dans der kwadranten. De werkelijkheid is dat het onderscheid tussen deelgebieden slechts een model is. De werkelijkheid omvat ook het denkend verstand. Pure logica. Meer is het niet. Vrede kan een strategie zijn die eraan bijdraagt om vitaal jong te zijn en om vitaal oud te worden.