Verlies en winst als twee kanten van dezelfde medaille (leren) zien.

Wat is het dan precies dat deze schijnbare tegenstellingen verbindt?

Wanneer je goed voelt ken je het antwoord.