De mensenwereld is het resultaat van alle individuele creaties.

Elke gedachte maakt deel uit van een creatie.

Dit staat los van het oordeel over het resultaat (goed/slecht, scheppend/vernietigend, duurzaam/tijdelijk, etc.)

Next Page →