De oase kan niet bestaan zonder de woestijn.

Droogte bestaat niet zonder regen.

Geestelijke dorheid en overvloed zijn twee kanten van dezelfde medaille.