Discussie leidt meestal tot verdeeldheid.

Dat is lijden.

De manier om iedereen – ten minste – honderd procent te laten krijgen, is werkelijk leiderschap. Dat vraagt om (enig) inzicht en ervaring van alle betrokkenen. Elk kind kan het (leren)!