Wanneer goede bedoelingen en inspanningen niet het gewenste effect opleveren kan er van alles aan de hand zijn.

Alleen vanuit volkomen transparant bewust zijn kunnen alle invloedssferen en relevante aspecten worden doorzien.

De verlichte meester als wijze raadgever kan in het derde millennium zeer wel de metafoor zijn voor juist die ene kwaliteit die alle mensen en de overige natuurwezens verbindt. Ofwel: niets wezenlijks wordt van buiten verworven, het licht is in elke cel te vinden als je goed contact maakt en valse hoop bestaat niet.