Goed contact, communicatie, inzicht en mentaal/emotionele technieken kunnen helpen om onverwerkt verdriet te helen.

In de esoterische tradities wordt steevast gewezen op de verbanden die tussen levensgebeurtenissen en geestelijk/lichamelijke gezondheid bestaan.

De holistische visie vult de allopathische visie aan. Wanneer beide schouder aan schouder durven/kunnen/mogen/willen samenwerken stijgt de kwaliteit van de gezondheidszorg. Apies kunnen er soms verdrietig over zijn dat mensen dit nog niet inzien. Het zou alles namelijk ook veel goedkoper en duurzamer maken. Opleiding en onderwijs gericht op duurzame gezondheid betaalt zich ook in economische zin duizendvoudig terug. Vitaal oud worden vanaf de geboorte. En wel zo direct en doelgericht mogelijk. In al het beleid verweven. Appeltje, eitje. Samenwerken. Burger en overheid. Met bewust samenwerken in alles bereik je veel meer. Het concept van strijd is slechts een concept. De mens heeft het vermogen in zich om voor een beter concept te kiezen; vooral ook als dat goed is voor alle andere betrokkenen/natuur.