De natuur geniet van de mens.

De natuur herkent een lotverbondgenoot.

De natuur voelt zich niet bedonderd. De natuur herkent een lotverbondgenoot die tijdelijk nogal in de war is. Gelukkig dat steeds meer mensen zich hun ware natuur herinneren. Ze hoeven slechts stil te worden en alles direct via hun zintuigkanalen te ervaren. De mens ……. hm ……. wat betreft bewustzijn het hoogste na de planeten ……. hm ……. in theorie …….. hm ……. ze zijn in het begin van het derde millennium nog steeds niet in staat om samen het licht in zichzelf te ervaren ……. hm ……….. de mens …….. hm …….. enigszins trage lotverbondgenoot …….. schieten jullie mensen een beetje op met dat hogerĀ  bewustzijnsgedoe? …….. is niet zo moeilijk als het lijkt …….. staat hierboven eenvoudig beschreven ……. gewoon je zintuigen opnieuw leren kennen en optimaliseren …….. vrolijke discipline in het eigen denken programmeren werkt stimulerend ……. brengt helderheid …… het denken is slechts een functie …… is belangrijk voor iedereen om zich volcontinu bewust van te worden en te blijven! ……, heldere dag, apie einstein(lotverbondgenoot)