Verandering van spijs doet eten, wordt wel gezegd.

Voor de mensen die hebben ontdekt dat het eigen denken slechts een hulpinstrument voor (zelf)realisatie is ontstaat langzaam maar zeker een nieuwe wereld. Ongekende mogelijkheden. Deze mensen hoeven niet meer – in zichzelf en op elkaar – te reageren.

Deze mensen zijn gewoon. En vragen zich hooguit af: “welke volgende gedachte en eventueel verdere actie is nuttig en zo mogelijk prettig zodat niemand verliest.” In bedrijfs- en bestuurstaal heet dat een win win; het is slechts het menselijk denken zelf dat werkelijke win wins bewust of onbewust frustreert. De win win in jezelf voor elkaar krijgen is vaak de lastigste. Omdat je nu eenmaal gewend bent geraakt aan verdeeldheid in alles. Je kunt het zien als een soort verslaving. Beetje onhandig. Rustig adem halen. Rustig herstellen. Verbinden en heel maken. In het midden komen. Dat is dus iets anders dan in je denken blijven. Onhandige gedachten met wortel en al verwijderen. Eenvoudig zijn. Zijn. Realiseren. Levenskunst. Leer van de groten der aarde. Leer van apies. Varieer voor de lol maar eens wat meer in je eigen vaste gedachten. Gedachten zijn niet zweverig. Gedachten hebben effecten. Veel plezier.