De mens is kwetsbaar.

Steeds kwetsbaarder.

Sommigen spreken van: “gedegenereerd”. Is dat evolutie of schepping?