De enig denkbare en logische manier om het probleem van individueel en collectief on bewust zijn duurzaam te verbeteren is bewust zijn.

Bewust zijn wordt eenvoudig overgedragen door bewust zijn.

Bewust zijn is nooit moeilijk. Bewust zijn overstijgt slechts al het gedachte en denkbare. Bewust zijn is enigjes zou Wammes Waggel kunnen zeggen. Je kunt soms denken er mee te kunnen spelen. Dat is zowel waar als onwaar. Je wordt gespeeld. De hoogste spirituele kunst komt van de kunstenaar die in bewust zijn is. Hetzelfde principe is ook van toepassing op zogenaamde professionals. Bewustzijn discrimineert niet naar functie, leeftijd, positie, ras of soort. Ook bomen “hebben” bewust zijn. Het is gewoon een kwestie van contact maken, voelen, stil zijn en goed luisteren. Kortom: ervaren. Denk wat je wilt. Niet omdat het moet.