De liefdeskracht die in je schuilt komt er misschien nog (lang) niet altijd uit.

Hoe vreemd is dat toch bij mensen. De kracht die door elk ander levend organisme als vanzelfsprekend wordt ervaren, daar maken mensen ruzie over? Mensen. Een vreemdsoortige soort. Ze houden elkaar klein. De grootste, innerlijke liefdeskracht wordt niet als vanzelfsprekend ervaren. Mensen maken lawaai in hun hoofd. Dat noemen ze gedachten maken. Ze weten niet wat stil zijn en waarheid is. Ze voelen niet het geheel aan invloeden waar ze aan onderhevig zijn. De mens is onbewust.

Even stil worden en lekker ontspannen geeft nieuwe ervaringen. Die ervaringen kunnen zich duurzaam verdiepen. Voor rust en welbevinden. Liefde. Hoger bewustzijn. Te ervaren (stille) kracht die in je schuilt. Geen fantasie. Werkelijkheid. Fijne kerst, apie einstein