Als elk woord dat je denkt en spreekt een hartwoord is.

Als het hart bewust wordt gevoeld. Nu. Bij elk gedacht, gesproken en uitgewisseld woord. Ook tijdens het luisteren. Het hart voelen.

Dan is de verbinding tussen het hart en de werkelijkheid hersteld. En weet je altijd dat werkelijkheid en woorden niet hetzelfde zijn. Waarheid is er altijd. Dan pas de woorden om een deel van de waarheid te beschrijven. In bewust aandacht en stilteĀ  goed je hart voelen kan er sowieso aan bijdragen om te (leren) ontspannen. Deze ervaring kun je steeds verdiepen. Zo zie je wat je met hartwoorden allemaal kunt doen.