Wat sommige mensen als een noodzakelijk, nuttig en/of prettig gesprek ervaren, wordt door anderen gezien als het radeloos, redeloos en soms zelfs reddeloos verplaatsen van lucht.

Noodzaak, nut en pret zijn kennelijk geen objectieve maatstaven.

De mens zelf is niet objectief. Daarmee is al het menselijk falen verklaard. Je kunt je er beter niet al te druk over maken. Zien wat is. Apies zijn leuker.