De taalhandeling als bewuste activiteit.

Van visie, naar idee, naar realisatie.

Bewuste gedachten maken.

Dichten.