Indringend aanwezig zijn. Indringend. Aanwezig. Zijn.

Wat zijn de verschillen?

Wat is de overeenkomst?