Het is crisis in Nederland. Apie einstein heeft deze kwestie diepgaand bestudeerd en ervaren.

De conclusie is dat Nederland geen doel heeft. Alle inwoners zijn gevraagd, niemand heeft het antwoord.

De oplossing van het probleem is eenvoudig. Zoals altijd. Formuleer een doel waar iedereen zich in kan vinden. Voorbeeld: “Nederland is het land waar mensen in liefde en wederzijdse betrokkenheid samenleven”. Land is klein. Hoeft niet moeilijk te zijn.