Ik zie mijn hart
hersenen
enzo

Doe jij dat ook?
kijken?
zien

Snap niet
denken
en niet(s) zien