Een innerlijk vooronderstelt een uiterlijk.

Een uiterlijk vooronderstelt een innerlijk.

Uiterlijk en innerlijk hebben niets met waarheid te maken.

Next Page →