Menselijk vertrouwen kan door gebeurtenissen van buiten worden versterkt of beschaamd.

Er bestaat vertrouwen dat authentiek, autonoom en onvoorwaardelijk is.

Objectieve waarheid. Objectieve waarheid kan niet buiten de mens worden gevonden. Apies bevelen aan om deze opmerking serieus te nemen. Dat kan een stevig bijdrage zijn aan de instandhouding en verheffing van uw soort. Het gaat ons namelijk nogal aan het hart dat u zich dagelijks en stelselmatig verlaagt. Wat u ook doet om zich onmogelijk te maken op onze mooie planeet, het is slechts een tijdelijk onderkomen. We zien elkaar weer, zij het in andere rollen en verhoudingen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee, zo hebben wij begrepen. Wij blijven van u houden.