Je kunt gemakkelijk verdwalen in de oneindige ruimte van de geest.

Hoewel het lichaam voor sommigen eindig en begrensd lijkt, is dat beslist niet het geval.

Thuis in de onbegrensde leegte. Onvervreemdbare vrijheid.