Een mij bekende fysiotherapeut denkt zuiver in termen van functies.

Dat mag zeer nuttig zijn in zijn werk. Hoewel apies in de beginjaren van de fysiotherapie toch wat hogere verwachtingen hadden. Bezielde mensen die volgens apie einstein nog veel meer kunnen doen met de mogelijkheid om actief met bewustzijnsenergie te werken. Dat komt nog wel. Uitgeslapen mensen. Dat is wel de eerste voorwaarde natuurlijk.

Een therapeut heeft, net als een koning of een koekenbakker, de mogelijkheid om bewustzijn over elk onderwerp in zichzelf te vinden. Al dan niet in samenwerking met anderen. Het functiegericht denken, ook wat betreft de functie(s) van het leven zelf, past gemakkelijk binnen het grotere gebied van dat bewustzijn. Een moe en ziek geworden apie besloot eens om een paar jaar geen vragen te beantwoorden. Dat gaf rust, droeg bij aan genezing en een meer objectieve waarneming van mensen en onderwerpen. Onbegrensde energie. Geen beperkingen in het dag- en nachtbewustzijn. Poten stevig op de grond en in de bomen. Kop in de (frisse!!) lucht, in de wolken en verder. Bewust zijn. Werkwoord. Het hoogste na de planeten. Voor de mensen. Goed te ervaren. Dan ook goed te verklaren. Ander gedrag. Andere taal. Vanuit zichzelf. Vanzelf. Moeiteloosheid vraagt soms om wat voorwerk. En het is plezierig als de omgeving meedoet. Leer van de groten. Zet geen (denk)energie op onzinnige oppervlakkigheid(is circa negentig procent van het dagelijks denken en de symptomen die je daarover in het zogenaamde nieuws tegen komt). Samen is slimmer. Prettige dag.