Je kunt het nieuwe niet compleet betreden of meemaken nadat je het oude hebt losgelaten.

Moeilijker dan dat is het niet. Het is een toetsbare, als zuiver te ervaren kracht die alles doordringt.

Het principe is universeel toepasbaar op elk onderwerp. Het geldt in de natuur. Het geldt voor alle mensen. In welke conditie men op een bepaald moment ook is. De mens die deze realiteit, die mogelijk negentig procent van de volledige werkelijkheid is, buiten zich wenst te houden, heeft daarin een vrije keuze. Het is natuurlijk wel erg onwetenschappelijk. De moderne wetenschap die op orthodox denken berust, heeft zich in een paar honderd jaar tot dat laatste standpunt laten bekeren. Door zichzelf. Iets meer ruimte in dat denken zelf leidt tot de logische conclusie dat hier sprake is van narcisme, navelstaren, of zelfs zweverig gedrag. Wetenschappers zijn ook maar jonkies. Kijk om je heen. Zie de resultaten. Woorden en theorie zijn niet meer nuttig wanneer je besluit om de complete werkelijkheid te ervaren. Daar hoef je niets voor te doen.