Wanneer er geen recht op grond bestaat, is er meer rechtvaardigheid in de wereld.

In de universele rechten van het kind, zoals vastgesteld door de Verenigde Naties, komt het begrip recht op grond niet voor.

Logisch. Kinderen zijn wijzer.