Geen verliezers.

Alleen maar winnaars.

Het geheel is meer dan de som der delen.