Wanneer je rond denkt krijg je vaak ander resultaten dan wanneer je rechtlijnig of zelfs in het vierkant denkt.

Rond denken maakt het mogelijk dat je zo maar inzicht kunt krijgen in de grotere en kleinere dimensies en invloeden op het bestaan. Bij jezelf. Bij anderen. Bij alles in en rond de natuur. Goddelijke dimensies gaan soms ook maar zo open. Dat kan heel praktisch en nuttige informatie geven.

Het bestaan lijkt soms op één warwinkel van resultaten die logisch en per definitie uit het structureel verkeerd toepassen van de hersenen en wel met name het onzuiver rechtlijnig denken voortkomt.