Vrije meningsuiting.

Mits het niet te zeer afwijkt van het grauw grijs gemiddelde.

Wat afwijkt van het niet bestaand gemiddelde wordt door de meerderheid als bedreigend ervaren. Terwijl juist dit inzicht groot geluk kan brengen. In stilte werkt dat het best.