Het is alsof Homo Sapiens vanaf de zogenaamd industriële revolutie last heeft van botheid. Robotheid is misschien het best passende woord.

Zie je ze voor je? Mensen die alleen nog bij de gratie van protocollen en procedures kunnen leven? Angstig, ziekelijk en op instorten? Ondanks gewichtige vertoningen.

Apies gedenken vandaag de angstige schijntoestanden van Homo Sapiens. Er is slechts één antwoord voor deze tot uitsterven gedoemde soort: liefde.