Meester Apies legt het principe van win win als volgt uit.

Apies kunne twee bananen tegelijk uit een boom meenemen. Dat duurt twee minuten per Apie. Als één Apie in de boom klimt en het andere Apie de bananen opvangt hebben ze samen ten minste tien bananen binnen twee minuten.

Op de vraag of het principe ook op elk (vermeend) verschil tussen Homo Sapiens kan worden toegepast antwoord meester Apies bevestigend. Homo sapiens moet dan de kromme gedachte dat een compromis moet betekenen dat iedereen iets inlevert loslaten. En de werkelijk betekenis van het woord compromis invullen: met belofte!! Kortweg: als je slim bent krijgen alle individuen veel meer dan ze onafhankelijk van elkaar samen zouden kunnen realiseren. Probeer het maar. Als je samen honderd procent consequent blijft in de toepassing van het principe in een concrete situatie dan komt er altijd meer uit dan van tevoren kon worden voorzien. Pure logica.

Next Page →