Een prachtig woord. Doorwrocht.

Doorgedrongen tot in de essentie. De essentie van alles. Helder zijn. Nooit meer hoeven slapen. Fris en uitgerust. Zuiver bewustzijn. Bewust zijn.

Bewust zijn volgt na bewust worden. Het kan ook andersom. Bewustzijn omvat het al. Elk kind kan het begrijpen. Elk mens kan het ervaren. Zuiver bewustzijn. Het is er al. Het is gewoon een kwestie van “je open stellen voor ……….”. En over die puntjes worden uiteindelijk alle oorlogen gevoerd. Dat vind ik verdrietig.

Next Page →