Volgens sommigen de natuurlijke toestand.

Volgens anderen onmogelijk.

Leven met een open hart.