Hoe vaak wordt er aan problemen gedacht en gestreden, gepraat, zonder de werkelijke oorzaak te kennen?

Hoe vaak blijkt dat bestrijding het gevaar juist bekrachtigt?

Wat is balans?