Wat is betekenis? Heeft iets betekenis uit zichzelf? Of is het de betekenis die aan iets gegeven wordt?

En wie of wat bepaalt de werkelijke betekenis?

Zo vraagt een mens zich wel eens af of het logisch kan zijn dat de werkelijke betekenis van ziekte puur ziekte is. Er bestaat een duizenden jaar oude wetenschap die esoterie heet. In de moderne psychologie worden allerlei methoden en technieken gebruikt die van origine een esoterische of spirituele basis hebben. De medische wetenschap is wat trager. Sommigen zeggen “eigenwijzer”.