De energie van het geheel draagt het geheel.

Het geheel is meer dan de som van de individuele cellen.

Vijftig biljoen cellen in een mensenlichaam. Wat denk je van een boom? Of van de aarde als geheel? Het is verstandig om daar zacht en aardig mee om te gaan. Al was het uit eigenbelang.