Er is vrede wanneer het ego verstilt.

Er is geluk wanneer het ego aansluiting vindt bij de liefde.

Er is passie wanneer de bron van onuitputtelijke creativiteit, bewustzijn, energie en subtiele kracht wordt ervaren.