De mens verklaart nogal wat af.

Na verloop van tijd blijkt altijd dat de verklaring niet (helemaal) juist is. Dat heet voortschrijdend inzicht.

Fouten bestaan niet.