De echte familie woont niet altijd onder één dak.

Tegenover de mogelijkheid van een liefdevolle en helder bewuste opvoeding staat de realiteit van alledag.

De familie als hoeksteen van de maatschappij gaat uit van een vorm die bepaald niet rond is.