Elk mens kent het. Dualiteit. Degene die denkt, handelt en voelt. En degene die dat alles registreert. De waarnemer.

De waarnemer kan ook mogelijkheden voor grotere of kleinere veranderingen aanreiken. Dat is de waarnemer die eraan herinnert dat binnen de verdeeldheid van uiterlijke identiteit en realiteit(en) een eenheid bestaat. Een eenheid die van andere orde is dan het gemiddeld dagbewustzijn. Deze eenheid kan worden ervaren. Bewust of onbewust. Een feitelijke ervaring. Een ervaring die niet kan worden beschreven. Een ervaring waar wel naar kan worden verwezen.

Het werkelijke zelf is degene die geen dubbel ervaart. Geen verschil tussen de doener of de waarnemer. Geen innerlijke of uiterlijke strijd. Woorden kunnen helpen om richting te geven aan de ervaring die in oude en nieuwe tradities ook wel verlichting wordt genoemd. De ervaring die het individu als ego overstijgt. Het is een wonder wanneer deze ervaring kan worden geleefd. Liefde. Vrijheid. Direct inzicht in de diepere oorzaken van problemen. Open en ontvankelijk zijn. Problemen samen zo eenvoudig mogelijk ophelderen en oplossen. In plaats van al die regels, protocollen en strijd. Strijd die uiteindelijk alleen maar verliezers oplevert. Eenvoud. Eenvoud als middel voor ontwikkeling van mens, maatschappij en organisatie. Harmonie. Communicatie die zich richt op een positieve bijdrage aan algemene en specifieke ontwikkeling. Bewuste aandacht. Niemand uitsluiten. Helder. Transparant. Overstijgende visie die zaken op een hoger niveau oplost. Integrale aanpak van deelbelangen. Nooit opgeven om het wonder te (mogen) ervaren. Het kan goed zijn dat mensen in de kern precies gelijk zijn. De mens die geen conditioneringen (meer) heeft. De mens die een andere kwaliteit van leven ervaart. De mens die geen woorden nodig heeft. De directe ervaring om met alles en iedereen in open verbinding te staan. Bezwaren en weerstanden tegen dit soort openheid gaan uit van een wereld die op angst en schaarste is gebaseerd. Dat is geen compleet wereldbeeld. De mens die vervreemd is van de overvloedigheid van de natuur. Opvoeding en scholing die vooral gericht zijn op ontwikkeling van de unieke, persoonlijke individu. De idee dat er zoiets als een karakter bestaat dat min of meer vastligt. Dat is slechts een idee. Een idee dat de neiging heeft om werkelijkheid te worden. Tenzij we daar doorheen kijken. De mogelijkheid om het grotere, meer omvattende te ervaren is in iedereen aanwezig. Het is een innerlijke keuze om het verschijnsel verlichting of non dualiteit serieus te nemen. Stilte. Het wonder van het leven zelf. Blij zijn. Van binnenuit. Gratis.