Al het geestelijke is terug te brengen tot zuivere logica.

Logica is niet noodzakelijk rationeel.

Bewustzijn is van hogere orde dan denken.