Paranormaal is gebaseerd op zintuigontwikkeling.

De toekomst kan worden “voorzien” in zoverre iemand de vanuit het verleden geconditioneerde gedachten en handelingen voortzet.

Iemand die zich bevrijdt van conditioneringen kan niets worden voorspeld.