Er bestaan allerlei redenen om meer of minder gespannen te zijn.

Spanningen zijn dikwijls onbewust.

Er bestaat een eenvoudige manier om na te gaan of je (relatief) ontspannen bent. Voel in aandacht of je staartbotje naar beneden hangt. Is dat niet het geval dan is er spanning.