Sommige mensen menen dat (innerlijke en uiterlijke) verdeeldheid ofwel dualiteit, een gegeven van dit aardse leven is.

Ik ben het daar niet mee eens. Ik ben het daar ook niet mee oneens.

Dat zijn voorwaarden om de (achterliggende) werkelijkheid te ervaren. Hoger bewustzijn heeft niets met hoger of lager te maken. Het is gewoon zijn.