Moeheid is zelden lichamelijk.

Ook al voelt een lichaam soms moe.

Een geestdodend bestaan is weinig verkwikkend.