Er wordt gesproken over hoog sensitief. Nieuwe tijd- en sterrenkinderen.

Een goede zaak. De erkenning van dat wat niet meer dan natuurlijk is. De erkenning van dat wat iedereen in zich heeft.

Het is nooit anders geweest. Tenzij de zintuigen bewust of onbewust worden afgestompt. Dat is om allerlei redenen een paar duizend jaar gebeurd. De kentering is gaande. Wanneer mensen zich dit bewust worden blijkt dat er sprake is van meer keuzemogelijkheden. Doe wat je wilt. Niet omdat het moet.