De ervaring ongewild onder een vorm van dwang te zijn is niet fijn.

Sommige mensen ervaren fysieke dwang. Ander mensen ervaren psychologische, of andere, cognitief emotionele dwang. Door anderen, door instanties en/of zichzelf.

De geschiedenis vertelt van mensen die zonder enige vorm van dwang zijn. Zij weten hoe (niet) te denken. Die mensen zijn vrij.