Klank van de stem.

De boodschap wordt gehoord.

Zachte fluistering.